ενεργειακά τζάκια – ανοιγόμενης πόρτας εστία V 19

1,000.00

ενεργειακά τζάκια – ανοιγόμενης πόρτας εστία V 19

Ένα από τα ενεργειακά τζάκια με υψηλή θερμική ισχύ.
Ισπανικό ενεργειακό τζάκι με ανοιγόμενη πόρτα, φυσικής ροής. Εσωτερική επένδυση θαλάμου με Βερμικουλίτη, που προσφέρει υψηλή θερμοσυσσώρευση και μεγαλύτερη ποσότητα ακτινοβολίας μπροστά, για μεγαλύτερη διάρκεια στην παροχή θερμότητας και πολύ φωτεινότερη εικόνα όταν η εστία λειτουργεί.
Διαθέτει μεγάλη επιφάνεια κρυστάλλου, που είναι και αυτοκαθαριζόμενη, λόγω της δευτερογενούς καύσης που διαθέτει η εστία.