Τζακια Βασικές Πληροφορίες

Τζακια – Ενεργειακά Τζάκια – Βασικές Πληροφορίες

Τα ενεργειακα τζακια αποτελούν τη σύγχρονη εξέλιξη του παραδοσιακού τζακιού.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια εστία κλειστού τύπου η οποία έχει απόδοσή της τάξεως του 80% και πάνω και συνδυάζετε πάντα με ρυθμιζόμενη καύση. Το ενεργειακό τζάκι έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλου και είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε τα καυσαέρια να είναι πιο καθαρά από αυτά που εκπέμπει ένα παραδοσιακό τζάκι.

Επικρατεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι ενεργειακα τζακια είναι μόνο αυτά που έχουν ενσωματωμένο αεροθάλαμο και βεντιλατέρ. Αυτό είναι λάθος, γιατί δεν είναι ούτε ο αεροθάλαμος, αλλά ούτε και το βεντιλατέρ που κάνει το τζάκι να είναι ενεργειακό, αλλά η δυνατότητα να παράγει ζεστό αέρα, τον οποίο στη συνέχεια εκμεταλλευόμαστε κατά βούληση και σύμφωνα με τις ανάγκες του    σπιτιού.

Για εγκατάσταση διανομής αέρα με αεραγωγούς σε όλο το σπίτι, χρειάζεται ειδικό βεντιλατέρ.

Ένα παραδοσιακό τζάκι μπορεί να μετατραπεί σε ενεργειακό τζάκι, τοποθετώντας μια κασέτα.

Η κασέτα είναι ένα ενεργειακό τζάκι, ειδικά σχεδιασμένο, με ανοιγόμενη πόρτα που μπορεί να ενσωματωθεί στο παραδοσιακό τζάκι.

Πέρα όμως από τα αερόθερμα ενεργειακα τζακια, υπάρχουν και τα ενεργειακα τζακια καλοριφέρ. Στην εστία αυτού του είδους, αντί να θερμαίνεται αέρας, θερμαίνεται νερό στα διπλά τοιχώματα της εστίας, το οποίο χρησιμοποιείται στη συνέχεια, είτε για χρήση ( θερμοσίφωνας), είτε για θέρμανση μέσω των σωμάτων καλοριφέρ, όπως ακριβώς και στους λέβητες πετρελαίου. Ουσιαστικά η εστία καλοριφέρ είναι ένας λέβητας με ξύλα. Και εδώ, όπως και στον λέβητα πετρελαίου, η επιλογή της εστίας γίνεται με βάση τις θερμιδικές ανάγκες του σπιτιού.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για ενεργειακα τζακια; Θα σας ενδιέφερε μια ενημέρωση από το εξειδικευμένο προσωπικό μας;

Επικοινωνήστε τότε μαζί μας για να δείτε τη τεράστια ποικιλία μας και να αποκτήσετε και εσείς σύντομα το τζάκι των ονείρων σας!