ενεργειακά τζάκια – κασέτα ΙΝ 72/52

1,150.00

ενεργειακά τζάκια – κασέτα ΙΝ 72/52

Ένα από τα μοντέρνα Ελληνικά ενεργειακά τζάκια. Κασέτα για αναβάθμιση του απλού τζακιού σε αερόθερμο ενεργειακό, με μεγάλες αποδόσεις, που ταιριάζει στα σύγχρονα ελληνικά σπίτια. Διαθέτει αεροκουρτίνα και δευτερεύουσα καύση.