ενεργειακα τζακια – κασέτα loi p

990.00

ενεργειακα τζακια – κασέτα loi p

Σε πολλά ενεργειακα τζακια, η εσωτερική επένδυση με φύλλα Βερμικουλίτη παίζει σημαντικό ρόλο, στο να έχει το τζάκι αυξημένη απόδοση, οικονομία στη χρήση και θερμοσυσσώρευση.
Το Ισπανικό Ενεργειακό Τζάκι κασέτα – loi p, πέρα από το εν λόγω υλικό, περιλαμβάνει πρωτογενή και δευτερογενή ρυθμιζόμενη εισαγωγή αέρα και αυτοκαθαριζόμενο κρύσταλλο.