ξυλοσομπα με φούρνο – JINA

880.00

ξυλοσομπα με φούρνο – JINA διπλού τοιχώματος, που έχει μεγάλο χώρο καύσης και μεγάλο φούρνο.

Εσωτερική επένδυση του θαλάμου καύσης με πυρόπλακες.