ξυλόσομπα – S–310

870.00

ξυλόσομπα – S–310

Μια από τις πραγματικά εντυπωσιακές ενεργειακές ξυλόσομπες, είναι η Σλοβάκικη S – 310, η οποία έχει πόρτα με μεγάλο κεραμικό κρύσταλλο (black line) και εσωτερική επένδυση με βερμικουλίτη.

Χώρος στο κάτω μέρος της σόμπας για τοποθέτηση λίγων ξύλων